Màng bơm backup ARO 2 ” 94330.A

Màng bơm: 94330-A
Kích thước: 2 inch
Vật liệu: Santo
Tương thích dòng bơm Aro:
PD20E-X-X / 2”
PD20P-X-X / 2”
PE20P-X-X / 2”
PD20R-X-B / 2”