Màng bơm 771977 Santoprene phụ kiện bơm Yamada 3″

Mã màng 771977
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm: 3.0″
– Tương thích:- NDP-80 / 3”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada