Màng bơm 771973 Neoprene phụ kiện bơm Yamada 3/4″

Mã màng 771973
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện bơm: 3/4″
– Tương thích:- 3/4″ 20TPO
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada