Màng bơm 771856 EPDM phụ kiện bơm Yamada 2″

Mã màng 771856
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện bơm: 2.0″
– Tương thích:- NDP-50 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada