Màng bơm 771855 Neoprene phụ kiện bơm Yamada 2″

Mã màng 771855
Diaphragm neoprene, NDP50
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện bơm: 2.0″
– Tương thích:- NDP-50 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada