Màng bơm 771258 Neoprene phụ kiện bơm Yamada 1″

Mã màng 771258
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện bơm: 1.0″
– Tương thích:- NDP-25 / 1”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada