Màng bơm 771093 Teflon phụ kiện bơm Yamada 1/4″

Mã màng 771093
– Vật liệu: PTFE hay Teflon
– Phụ kiện bơm: 1/4″
– Tương thích: NDP-5 / 1/4”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada