Màng bơm 770934 Teflon phụ kiện bơm Yamada 3″

Mã màng 770934
– Vật liệu: PTFE hay Teflon
– Phụ kiện bơm: 3″
– Tương thích: NDP-80 / 3”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada