Màng bơm 770933 Teflon phụ kiện bơm Yamada 3/8″

Mã màng 770933
– NDP-15 / ½”
– Vật liệu: PTFE hay Teflon
– Phụ kiện bơm: 3/8″
– Tương thích: NDP-10 / 3/8”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada