Màng bơm 770814 Teflon phụ kiện bơm Yamada 1,5″

Mã màng 770814
– Vật liệu: PTFE hay Teflon
– Phụ kiện bơm: 1,5″
– Tương thích: NDP-40 / 1½”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada