Màng bơm 3″ Marathon 286.098.360 NBR-Buna-Nitrile

Màng bơm 286-098-360
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện bơm màng 3.0 inch, 4.0 inch
– Tương thích: ET3-M / 3”, M30 / 3”