Màng bơm 286-108-600 Teflon

Mã sản phẩm: 286-108-600
Màng bơm PTFE
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 1″
-Tương thích:-S1F / 1”
-M1F / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper