Màng bơm 286-099-600 Teflon

Mã sản phẩm: 286-099-600
Màng bơm PTFE
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 1.5″
-Tương thích:-S15 / 1½”
-G15 / 1½”
-T15 / 1½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper