Màng bơm 286-098-604 Teflon

Mã sản phẩm: 286-098-604
Màng bơm PTFE
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 3″, 4″
-Tương thích:-S30 / 3”
-M30 / 3”
-EB3-M / 3”
-EB3-M / 4”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper