Màng bơm 286-098-364 EPDM

Mã sản phẩm: 286-098-364
-Chất liệu: EPDM
-Phụ kiện dòng máy 3″, 4″
-Tương thích:-EB3-M / 3”
-EB3-M / 4”
-DMF3 / 3”
-HDF3 / 3”
-MSA3 / 4”
-SA3 / 3”
-SA4 / 4”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper