Màng bơm 286-098-363 FKM-VITON

Mã sản phẩm: 286-098-363
-Chất liệu: FKM-VITON
-Phụ kiện dòng máy 3″
-Tương thích:-ET3-M / 3”
-S30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper