Màng bơm 286-078-600 Teflon

Mã sản phẩm: 286-078-600
Màng bơm PTFE
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 3″
-Tương thích:-S30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper