Màng bơm 286.077.354 santo 3″ dòng Marathon

Màng bơm 286-077-354 Santoprene
DIAPHRAGM, Santoprene
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng 3.0 inch
– Tương thích: + M30 / 3”