Màng bơm 286-026-604 Teflon

Mã sản phẩm: 286-026-604
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 1.5″, 2″
-Tương thích:-SB1½-A / 2”
-SB1½-H / 2”
-SB40 / 1½”
-TA2 / 2”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper