Màng bơm 286.015.604 PTFE-Teflon

Màng bơm 286-015-604
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện bơm màng 1.0 inch, 1.5 inch
– Tương thích:+ M1F / 1”, + T1F / 1”