Màng bơm 286-007-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 286-007-360
Màng bơm NBR
-Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Phụ kiện dòng máy 2″
-Tương thích:-DMF2S / 2”
-DMF2R / 2”
-HDB2-A / 2”
-HDF2-A / 2”
-MSA2 / 2”
-MSA2-B / 2”
-MSA2-C / 2”
-ET2-M / 2”
-MSB2 / 2”
-MSB2-B / 2”
-S20 / 2”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper