Màng bơm 1,5″ Marathon 286.099.600 PTFE-Teflon

Màng bơm 286-099-600
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện bơm màng 1.5 inch
– Tương thích: M15 / 1½”, G15 / 1½”, T15 / 1½”