Màng bơm 1.5 inch 286.005.364 EPDM thương hiệu Marathon

Màng bơm 286-005-364
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện bơm màng 1.5 inch