Long đền 901-047-115 Inox

Mã sản phẩm: 901-047-115
Chất liệu: Inox
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper