Long đền 545-008-308 Inox

Mã sản phẩm: 545-008-308
Chất liệu: Inox
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper