Long đền 545-007-330 Inox

Mã sản phẩm: 545-007-330
Chất liệu: Inox
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper