Long đền 545-007-115 Inox

Mã sản phẩm: 545-007-115
Chất liệu: Inox
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper