Long đền 545-005-330 Inox

Mã sản phẩm: 545-005-330
Chất liệu: Inox
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper