Long đền 545-004-115 Inox

Mã sản phẩm: 545-004-115
Chất liệu: Inox
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper