Long đền 544-005-115 Inox

Mã sản phẩm: 544-005-115
Chất liệu: Inox
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper