Long đền 15.6850.08

Mã sản phẩm: 15-6850-08 hay 15.6850.08