Long đền 15.6506.03 inox

Mã sản phẩm: 15-6506-03 hay 15.6506.03