Long đền 08.6450.08 inox

Mã sản phẩm: 08-6450-08 hay 08.6450.08