Long đền 08.6050.08

Mã sản phẩm: 08-6050-08 hay 08.6050.08