Long đền 04.6740.03 inox

Mã sản phẩm: 04-6740-03 hay 04.6740.03