Long đền 04.6420.08 inox

Mã sản phẩm: 04-6420-08 hay 04.6420.08