Giảm thanh 530-036-000 MNPT

Mã sản phẩm: 530-036-000
Chất liệu: MNPT
-Phụ kiện dòng máy 3/4″
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper