Giảm thanh 530-035-000 MNPT

Mã sản phẩm: 530-035-000
Chất liệu: MNPT
-Phụ kiện dòng máy 3/8″
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper