Giảm thanh 530-023-000

Mã sản phẩm: 530-023-000
-Phụ kiện dòng máy 3/8″
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper