Đế bi thép 95675.1 bơm Aro 1″

Đế bi bơm aro 95675-1 Carbon-Steel
Seat Carbon Steel
Vật liệu: Carbon-Steel
Phụ kiện bơm Aro: 1 inch