Đế bi Santoprene 722-040-354

Mã sản phẩm: 722-040-354
Đế bi bơm 2”, Santoprene
-Chất liệu: Santoprene
-Phụ kiện dòng máy 2″
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper