Đế bi nhôm bơm Aro 95892

Đế bi 95892 Nhôm
Seat Nhôm, PD15
Vật liệu: Nhôm
Phụ kiện bơm Aro: 1.5″
Tương thích dòng bơm Aro:
PD15X-XXX-XXX / 1½”
PE15X-XXX-XXX / 1½”