Đế bi nhôm 95674 bơm màng aro 3″

Đế bi 95674 Nhôm
Seat Nhôm
Vật liệu: Nhôm
Phụ kiện bơm Aro: 3.0″
Tương thích dòng bơm Aro:
666300-XXX-C / 3”
PD30R-XXX-XXX-C / 3”
PE30R-XXX-XXX-C / 3”
PD30X-XXX-XXX-C / 3”
PE30X-XXX-XXX-C / 3”