Đế bi nhôm 95673 bơm màng aro 2″

Đế bi 95673 Nhôm
Seat Nhôm
Vật liệu: Nhôm
Phụ kiện bơm Aro: 2.0″
Tương thích dòng bơm Aro:
666250-XXX-C / 2”
PD20R-X-B / 2”
PE20R-X-B / 2”
PD20X-XXX-XXX-B / 2”
PE20X-XXX-XXX-B / 2”