Đế bi 771995 Buna phụ kiện bơm Yamada 2″

Đế bi 771995
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện bơm: 2.0″
– Tương thích:- NDP-50 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada