Đế bi 722-090-600 Teflon

Mã sản phẩm: 722-090-600
Đế bi bơm 3”, PTFE
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 3″
-Tương thích:-S30 / 3”
-M30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper