Đế bi 722-090-365 Neoprene

Mã sản phẩm: 722-090-365
Đế bi bơm 3”, CR
-Chất liệu: Neoprene
-Phụ kiện dòng máy 3″
-Tương thích:-S30 (3″)
-X75 (3″)
-M30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper