Đế bi 722-040-600 Teflon

Mã sản phẩm: 722-040-600
Đế bi bơm 2”, PTFE
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 2″
-Tương thích:-ET1½-M / 1½”
-ET2-M / 2”
-S20 / 2”
-SET2-A / 2”
-EH2-M / 2”
-EB2-A / 2”
-EB2-B / 2”
-EB2-M / 2”
-EB2-MB / 2”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper