Đế bi 720.038.600 Teflon

Mã sản phẩm: 720-038-600 hay 720.038.600
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden:
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden