Đế bi 15.1195.52

Mã sản phẩm: 15-1195-52 hay 15.1195.52
– Vật liệu:
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15
-PS1500
-XPS1520
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden